Mặt Bằng Căn hộ Điển hình Q7 Saigon Riverside Complex

Mặt Bằng Căn hộ Điển hình Q7 Saigon Riverside Complex – Mặt Bằng Các Căn hộ từ tầng 6-18 và 20-34 tại căn hộ chung cư Q7 Saigon Riverside Complex chi tiết đầy đủ 8 Block U1, U2, M1, M2, S1, S2, V1, V2

Khu phức hợp thương mại và căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex có tổng diện tích 75.224,5m2, được xây dụng gồm 5 block căn hộ cao 34 tầng và 1 tầng hầm.

Trong đó Tầng hầm, tầng 2 và 3 là khu vực đậu xe; tầng 1 bao gồm 53 căn shophouse, 2 trung tâm thương mại và công viên trung tâm; Tầng 4 là khu tiện ích nội khu bao gồm hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục, khu BBQ và khu công viên chung; Tầng 5 đến 34 là khu căn hộ bao gồm 12 căn hộ Officetel và 3580 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ diện tích 53,2 đến 86,69m2.

Xem chi tiết mặt bằng tổng thể và từng căn hộ bằng cách bấm vào vị trí mã căn trên hình ảnh mặt bằng dưới đây

Mặt bằng căn hộ điển hình tổng thể

Mặt bằng điển hình Q7 Saigon Riverside
Block SaturnBlock UranusBlock MercuryBlock Venus

Block Saturn

Mặt B ằng Block Saturn - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Block Uranus

Mặt B ằng Block Uranus - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Block Mercury

Mặt B ằng B lock Mercury - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Block Venus

Mặt B ằng Block Venus - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Mặt Bằng Điển Hình Block M

Bấm vào mã căn để xem mặt bằng chi tiết từng căn hộ

Mặt Bằng Căn Hộ Điển hình Block M
M1-02M1-01M1-03M1-04M1-05M1-06M1-07M1-08M1-09M1-10M1-11M1-12M1-13M1-14M1-15M2-01M2-13M2-14M2-15M2-12M2-08M2-11M2-10M2-09M2-07M2-06M2-05M2-04M2-03M2-02

M1-02

Căn hộ M1-02

M1-01

Căn Hộ M1-01 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-03

Căn Hộ M1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-04

Căn Hộ M1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-05

Căn Hộ M1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-06

Căn Hộ M1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-07

Căn Hộ M1-07 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-08

Căn Hộ M1-08 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-09

Căn Hộ M1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-10

Căn Hộ M1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-11

Căn Hộ M1-11 Q7 Saigon Riverside Complex

(Đang cập nhật hình ảnh)

M1-12

Căn Hộ M1-12 Q7 Saigon Riverside Complex

(Đang cập nhật hình ảnh)

M1-13

Căn Hộ M1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-14

Căn Hộ M1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-15

Căn Hộ M1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-01

Căn Hộ M2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-13

Căn Hộ M2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-14

Căn Hộ M2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-15

Căn Hộ M2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-12

Căn Hộ M2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-08

Căn Hộ M2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-11

Căn Hộ M2-11 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-10

Căn Hộ M2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-09

Căn Hộ M2-09 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-07

Căn Hộ M2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-06

Căn Hộ M2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-05

Căn Hộ M2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-04

Căn Hộ M2-04 Q7 Saigon Riverside Complex

(bản vẽ giống M2-07)

M2-03

Căn Hộ M2-03 Q7 Saigon Riverside Complex

(bản vẽ giống M2-08)

M2-02

Căn Hộ M2-02 Q7 Saigon Riverside Complex

Download mặt bằng Block Mtại đây

Mặt Bằng Điển Hình Block U

Bấm vào mã căn để xem mặt bằng chi tiết từng căn hộ

Mặt Bằng Căn Hộ Điển hình Block U
U1-04U1-01U1-02U1-03U1-05U1-06U1-07U1-08U1-09U1-10U1-12U1-13U1-14U1-15U1-11U2-14U2-13U2-12U2-15U2-11U2-10U2-09U2-08U2-07U2-06U2-05U2-04U2-01U2-02U2-03

U1-04

Căn Hộ U1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-01

Căn Hộ U1-01 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-02

Căn Hộ U1-02 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-03

Căn Hộ U1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-05

Căn Hộ U1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-06

Căn Hộ U1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-07

Căn Hộ U1-07 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-08

Căn Hộ U1-08 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-09

Căn Hộ U1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-10

Căn Hộ U1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-12

Căn Hộ U1-12 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-13

Căn Hộ U1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-14

Căn Hộ U1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-15

Căn Hộ U1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

U1-11

Căn Hộ U1-11 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-14

Căn Hộ U2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-13

Căn Hộ U2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-12

Căn Hộ U2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-15

Căn Hộ U2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-11

Căn Hộ U2-11 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-10

Căn Hộ U2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-09

Căn Hộ U2-09 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-08

Căn Hộ U2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-07

Căn Hộ U2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-06

Căn Hộ U2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-05

Căn Hộ U2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-04

Căn Hộ U2-04 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-01

Căn Hộ U2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-02

Căn Hộ U2-02 Q7 Saigon Riverside Complex

U2-03

Căn Hộ U2-03 Q7 Saigon Riverside Complex

Download mặt bằng Block Utại đây

Mặt Bằng Điển Hình Block S

Bấm vào mã căn để xem mặt bằng chi tiết từng căn hộ

Mặt Bằng Căn Hộ Điển hình Block S
S2-01S2-02S2-03S2-04S2-05S2-06S2-07S2-08S2-09S2-10S2-11S2-12S2-13S2-14S2-15S1-15S1-01S1-02S1-03S1-04S1-05S1-06S1-07S1-08S1-09S1-10S1-11S1-12S1-13S1-14

S2-01

Căn Hộ S2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-02

Căn Hộ S2-02 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-03

Căn Hộ S2-03 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-04

Căn Hộ S2-04 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-05

Căn Hộ S2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-06

Căn Hộ S2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-07

Căn Hộ S2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-08

Căn Hộ S2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-09

Căn Hộ S2-09 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-10

Căn Hộ S2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-11

Căn Hộ S2-11 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-12

Căn Hộ S2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-13

Căn Hộ S2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-14

Căn Hộ S2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-15

Căn Hộ S2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-15

Căn Hộ S1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-01

Căn Hộ S1-01 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-02

Căn Hộ S1-02 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-03

Căn Hộ S1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-04

Căn Hộ S1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

(giống S1-03)

S1-05

Căn Hộ S1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-06

Căn Hộ S1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-07

Căn Hộ S1-07 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-08

Căn Hộ S1-08 Q7 Saigon Riverside Complex

(giống S1-07)

S1-09

Căn Hộ S1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-10

Căn Hộ S1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-11

Căn Hộ S1-11 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-12

Căn Hộ S1-12 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-13

Căn Hộ S1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-14

Căn Hộ S1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

Download mặt bằng Block Stại đây

Mặt Bằng Điển Hình Block V

Bấm vào mã căn để xem mặt bằng chi tiết từng căn hộ

Mặt Bằng Căn Hộ Điển hình Block V
V2-15V2-14V2-13V2-12V2-11V2-10V2-09V2-08V2-07V2-06v2-05V2-04V2-03V2-02V2-01V1-15V1-14V1-13V1-12V1-11V1-10V1-09V1-08V1-07V1-06V1-05V1-04V1-03V1-02V1-01

V2-15

Căn Hộ V2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-14

Căn Hộ V2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-13

Căn Hộ V2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-12

Căn Hộ V2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-11

Căn Hộ V2-11 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-10

Căn Hộ V2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-09

Căn Hộ V2-09 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-08

Căn Hộ V2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-07

Căn Hộ V2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-06

Căn Hộ V2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

v2-05

Căn Hộ V2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-04

Căn Hộ V2-04 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-03

Căn Hộ V2-03 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-02

Căn Hộ V2-02 Q7 Saigon Riverside Complex

V2-01

Căn Hộ V2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-15

Căn Hộ V2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-14

Căn Hộ V1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-13

Căn Hộ V1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-12

Căn Hộ V1-12 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-11

Căn Hộ V1-11 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-10

Căn Hộ V1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-09

Căn Hộ V1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-08

Căn Hộ V1-08 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-07

Căn Hộ V1-07 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-06

Căn Hộ V1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-05

Căn Hộ V1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-04

Căn Hộ V1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-03

Căn Hộ V1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-02

Căn Hộ V1-02 Q7 Saigon Riverside Complex

V1-01

Căn Hộ V1-01 Q7 Saigon Riverside Complex

Download mặt bằng Block Vtại đây

Share:

Có thể bạn quan tâm

Bài viết liên quan

Zalo
Phone

ĐĂNG KÝ

Đặt lịch xem căn hộ tại Q7 Saigon Riverside