Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

Số 04 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh